Galeria Piwniczna / Kellerausstellung / Cellar Exhibition / Выставка в Подвале


             ZGŁOSZENIA  / BEWERBUNGEN  / APPLICATIONS  / ЗАЯВЛЕНИЕ
...........................................................................................................................................................................


PL
Artyści, zainteresowani wzięciem udziału w Wystawie w Galerii Piwnicznej proszeni są o składanie zgłoszeń emailem na adres Kuratorium Galerii Piwnicznej: b.kiszka@freenet.de.
Zgłoszenie powinno zawierać:
opis własnej twórczości, uprawianego medium (mediów), notę biograficzną oraz przykłady prac.

DE
Künstler, die an einer Teilnahme an der Kellerausstellung interessiert sind, schicken ihre Bewerbung bitte per E-Mail an das Kuratorium der Kellerausstellung: b.kiszka@freenet.de.
Die Bewerbung sollte folgende Informationen beinhalten:
Informationen zum Künstler, Medium (oder Medien), kurze Biographie und einige ausgewählte Arbeiten.

EN

RUS